Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης Γονέων για την έναρξη του Σχολικού Έτους

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης Γονέων για την έναρξη του Σχολικού Έτους

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων ειδικεύεται και μελετά την συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση και εκπαίδευση (SEL) των Ελλήνων. Διαπιστώσαμε ότι οι γονείς …