Διατροφή-Ασκηση-Διέξοδος: Στο Ζάππειο η επιστημονική εκδήλωση για την κρητική διατροφή

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου εντός του Ζαππείου Μεγάρου θα πραγματοποιηθεί επιστημονική εκδήλωση με θέμα <Διατροφή-Ασκηση-Διέξοδος>, από την επιστημονική επιτροπή προώθησης …