Βασικές οδηγίες για το πώς να διαχειριστείτε επιτυχώς την Τηλεμάθηση ή την Τηλεργασία

Βασικές οδηγίες για το πώς να διαχειριστείτε επιτυχώς την Τηλεμάθηση ή την Τηλεργασία

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων ειδικεύεται και μελετά την συναισθηματική διαχείριση, εκπαίδευση (SEL) και νοημοσύνη των Ελλήνων. Με τον νέο εγκλεισμό …