Μονή της Χώρας: Η Ψυχή της Παλαιολόγειας Αναγέννησης by Rembrandt and the Cat

Μονή της Χώρας: Η Ψυχή της Παλαιολόγειας Αναγέννησης by Rembrandt and the Cat

Στον έκτο λόφο της Κωνσταντινούπολης, σχεδόν δίπλα στα χερσαία τείχη και πολύ κοντά στο ανάκτορο του Πορφυρογέννητου, βρίσκεται η Μονή …