Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης για το Lockdown

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης για το Lockdown

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων σας παραθέτει μερικές βασικές οδηγίες συναισθηματικής διαχείρισης για το πώς να διαχειριστείτε επιτυχώς το Lock Down …