Το Victoria Square Project μας προσκαλεί στη δημιουργία της κοινότητας του co-Living Room!

Το Victoria Square Project μας προσκαλεί στη δημιουργία της κοινότητας του co-Living Room!

Το Victoria Square Project προσκαλεί Αθηναίες και Αθηναίους στη δημιουργία της κοινότητας του co-Living Room. Μέσα από ένα δίμηνο πρόγραμμα …