Έξοδος: Μία μουσική παράσταση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Έξοδος: Μία μουσική παράσταση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Ο   Γιώργος Κόρδης ζωγραφίζει ψηφιακά μία τεράστια τοιχογραφία – πομπή προσφύγων. Μιλάει για τη «μηχανή της προσφυγιάς» δίνοντας το βαθύτερο …