ΦΥΛΟ-ΝΙΚΙΑ του Μαριβώ στην «Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου-Καλαμπόκη»

Πώς θα ήταν η στιγμή της δημιουργίας ; Ο Πρώτος Άντρας συναντάει την Πρώτη Γυναίκα.  Μόνοι σε έναν καινούργιο κόσμο. …

ΦΥΛΟΝΙΚΙΑ: Του Πιέρ Ντε Μαριβώ από 30 Νοεμβρίου στην «Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου-Καλαμπόκη»

«Ο άνθρωπος γεννιέται όταν αντικρίζει έναν άλλον άνθρωπο…»Πώς θα ήταν η στιγμή της δημιουργίας ;  Ο Πρώτος Άντρας συναντάει την …