Γυναίκες Ηπειρώτισσες στο μέτωπο του '40: Το εκπληκτικό άγνωστο Μνημείο ύμνος προς την γυναίκα

Γυναίκες Ηπειρώτισσες στο μέτωπο του ’40: Το εκπληκτικό άγνωστο Μνημείο ύμνος προς την γυναίκα

Ως Ηπειρώτες είμαστε υπερήφανοι για πολλούς λόγους. Είμαστε υπερήφανοι για τον τόπο μας, την απαράμιλλη ομορφιά της Ηπειρώτικης γης, την …