Οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν το "μέρισμα" από την ανάπτυξη του τουρισμού

Οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν το “μέρισμα” από την ανάπτυξη του τουρισμού

«Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί σημαντικό κρίκο στην ανάπτυξή της ελληνικής οικονομίας. Μέλημά μας είναι οι εργαζόμενοι του να λαμβάνουν το «μέρισμα» που …