Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει το τρίπτυχο χορού 3 ROOMS, με χορογραφίες Κύλιαν, Ναχαρίν, Ρήγου

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει το τρίπτυχο χορού 3 ROOMS, με χορογραφίες Κύλιαν, Ναχαρίν, Ρήγου

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνει με επιτυχία τη σεζόν 2021/22 με την παρουσίαση μιας νέας φιλόδοξης παραγωγής, με …

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει το Human Behaviour στην Εναλλακτική Σκηνή

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει το Human Behaviour στην Εναλλακτική Σκηνή

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει ένα δίπτυχο σύγχρονου χορού με …