Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα των παραστάσεων για την τρέχουσα εβδομάδα

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα των παραστάσεων για την τρέχουσα εβδομάδα

Το Εθνικό Θέατρο, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης ψηφιακών πρωτοβουλιών με τη φροντίδα και την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεχίζει …