Εθνικό Θέατρο: Ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου

Εθνικό Θέατρο: Ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορήθηκε την υποβληθείσα στο Υπουργείο Πολιτισμού παραίτηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Δημήτρη Λιγνάδη για τους λόγους που …