Συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας στον τομέα του Τουρισμού

Συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας στον τομέα του Τουρισμού

Η πρόοδος της συνεργασίας Ελλάδας- Ουκρανίας στον τομέα του τουρισμού, οι προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής, οι τρόποι ενίσχυσης του ανταγωνισμού …