Νέο βιβλίο: Εξομολόγηση σε Δέκα Πράξεις της Ωραιοζήλης-Τζίνα Δαβιλά

Νέο βιβλίο: Εξομολόγηση σε Δέκα Πράξεις της Ωραιοζήλης-Τζίνα Δαβιλά

Στόχος του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας είναι κυρίως οι υγιείς αναγνώστες. Μια ταπεινή προτροπή να μην επιτρέψετε στους …