Η Μικρή μας Πόλη: Παράταση παραστάσεων μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στο θερινό θέατρο Λαμπέτη

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στην ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που …

H Μικρή μας Πόλη: Παράταση παραστάσεων με τον Δημήτρη Κουρούμπαλη

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στην ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που …