Η Πολιορκία της Elusia της Μαρίλλης Μαστραντώνη στο θέατρο ΠΚ από τις 23 Οκτωβρίου

Η Πολιορκία της Elusia της Μαρίλλης Μαστραντώνη στο θέατρο ΠΚ από τις 23 Οκτωβρίου

Η Μαρίλλη Μαστραντώνη / ΕΝΤΡΟΠΙΑ Ensemble παρουσιάζουν την παράσταση «Η πολιορκία της Elusia», αποτέλεσμα του Διεθνούς Project ΕXTENDED UNIVERSE (Διευρυμένο …