«Ιστορίες για ανθρώπους γενναιόδωρους»: Από την Αλγερία στο θέατρο Αγγέλων βήμα

«Ιστορίες για ανθρώπους γενναιόδωρους»: Από την Αλγερία στο θέατρο Αγγέλων βήμα

Το έργο του Αλγερινού συγγραφέα Abdelkader Alloula, «Ιστορίες για ανθρώπους γενναιόδωρους», παρουσιάζει από την Πέμπτη 21 Μαρτίου το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ, …