Χάος ανίκατε μάχαν: Ο γιγάντιος κρατήρας της Αττικής σε σχήμα καρδιάς (video)

Χάος ανίκατε μάχαν: Ο γιγάντιος κρατήρας της Αττικής σε σχήμα καρδιάς (video)

Οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν “Ερως ανίκατε μάχαν” Εμείς το παραφράσαμε λίγο και σας παρουσιάζουμε το “Χάος ανίκατε μάχαν” και πιο …