Κώστας Ζημέρης: Μεγάλη έκθεση και έκδοση-αφιέρωμα στο έργο του Βολιώτη φωτογράφου

Κώστας Ζημέρης: Μεγάλη έκθεση και έκδοση-αφιέρωμα στο έργο του Βολιώτη φωτογράφου

Έκθεση με ανέκδοτες φωτογραφίες που καλύπτουν χρονικά πάνω από τον μισό 20ό αιώνα, συνοδευόμενη από την ειδική έκδοση – αφιέρωμα …