"Μαντώ η Ηρωίδα της Μυκόνου": Παραστάσεις στην Πάρο και στην Νάξο

“Μαντώ η Ηρωίδα της Μυκόνου”: Παραστάσεις στην Πάρο και στην Νάξο

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των πρωτοβουλιών και των δράσεων για τον πολιτισμό της   Γενικής Γραμματείας  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής   για   την   Εταιρεία παραγωγής   θεαμάτων Music &   …