«λείπει»: Το νέο ποιητικό βιβλίο του Θεόδωρου Π. Ζαφειρίου

«λείπει»: Το νέο ποιητικό βιβλίο του Θεόδωρου Π. Ζαφειρίου

Αν δεχθούμε, ότι δεν είναι πάντα αθέμιτο να κάμπτεται ο προσωπικός και εξ αυτού απόρρητος χαρακτήρας των επιστολών και, χωρίς …