Η νέα δουλειά του Παντελή Φλατσούση : Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων

Η νέα δουλειά του Παντελή Φλατσούση : Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων

Στη νέα παράσταση του Παντελή Φλατσούση, δυο ηθοποιοί γίνονται οι παρουσιαστές ενός αρχείου μη πραγματοποιημένων ατομικών και συλλογικών ”σχεδίων”. Η …