Αυτή είναι η τυχερή που κερδίζει το διήμερο στον ξενώνα Κελλιά στην Καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας

Η τυχερή που κερδίζει ένα διήμερο (εκτός ΣΚ) στην Καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας στους ξενώνες Κελλιά το μήνα Φεβρουάριο είναι η …