«Μουσική Σχεδία»: Από το νέο στο παλιό και από το παλιό στο νέο

«Μουσική Σχεδία»: Από το νέο στο παλιό και από το παλιό στο νέο

Η «Μουσική σχεδία» με τον Νίκο Βασιλικό στην πλώρη μάς ταξιδεύει σε ένα οδοιπορικό από το νέο στο παλιό και …