Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης από το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης από το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων

Στο πλαίσιο της Παγκόσμια Ημέρας Εκπαίδευσης του ΟΗΕ σας παραθέτουμε μερικές βασικές οδηγίες συναισθηματικής εκπαίδευσης για να βελτιώσετε την καθημερινότητά …

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης Διατήρηση Καλής Ψυχικής Υγείας

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης Διατήρησης Καλής Ψυχικής Υγείας

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων ειδικεύεται και μελετά τη συναισθηματική νοημοσύνη των Ελλήνων και προσφέρει εργαλεία Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης (SEL) για …

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης Γονέων για την έναρξη του Σχολικού Έτους

Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης Γονέων για την έναρξη του Σχολικού Έτους

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων ειδικεύεται και μελετά την συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση και εκπαίδευση (SEL) των Ελλήνων. Διαπιστώσαμε ότι οι γονείς …

"Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης": Από το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων

“Οδηγός Συναισθηματικής Διαχείρισης”: Από το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων ειδικεύεται και μελετά την συναισθηματική διαχείριση, εκπαίδευση (SEL) και νοημοσύνη των Ελλήνων. Διαπιστώσαμε ότι η πίεση …