Χριστούγεννα στο Μέγαρο: Η η Ουρανία Γκάσιου στις 23 Δεκεμβρίου

Χριστούγεννα στο Μέγαρο: Η Ουρανία Γκάσιου στις 23 Δεκεμβρίου

Μια υπέροχη γιορτή για 6.000 αυλούς! Το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου, το σύμβολο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών του, μας προσκαλεί σε …