Πού πήγε ο παλιός ο χρόνος; Μία μουσικοθεατρική παράνοια στο Faust!

Πού πήγε ο παλιός ο χρόνος; Μία μουσικοθεατρική παράνοια στο Faust!

Πάει ο παλιός ο χρόνος! Όμως, πού πάει κάθε φορά ο παλιός ο χρόνος, άραγε; Ασφαλώς και θα γιορτάσουμε που …