Υπουργείο Τουρισμού: Μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης

Υπουργείο Τουρισμού: Μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης

Με ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31.03.2024 η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου …