Τρία Χρόνια Θέατρο Σταθμός-Πρόγραμμα καλλιτεχνικής περιόδου 2019 – 2020

Αν ήταν σχέση μπορεί να σκεφτόμασταν και τη συμβίωση. Κάπως σα να γνωριστήκαμε αυτά τα δύο χρόνια. Πάνω από πενήντα …