Τα Αγάλματα Περιμένουν: Στο Ηρώδειο στις 4 Σεπτεμβρίου

Τα Αγάλματα Περιμένουν: Στο Ηρώδειο στις 4 Σεπτεμβρίου

Ποια η σχέση της σύγχρονης ζωής με την  αρχαιότητα; Αλλάζει ο ρυθμός του σύγχρονου ανθρώπου όταν βρίσκεται στα μνημεία και …

Τα Αγάλματα Περιμένουν: Στο Ηρώδειο στις 4 Σεπτεμβρίου

Τα Αγάλματα Περιμένουν: Στο Ηρώδειο στις 4 Σεπτεμβρίου

Ποια η σχέση της σύγχρονης ζωής με την  αρχαιότητα; Αλλάζει ο ρυθμός του σύγχρονου ανθρώπου όταν βρίσκεται στα μνημεία και …

Τα Αγάλματα Περιμένουν: Στο Ηρώδειο στις 27 Σεπτεμβρίου

Τα Αγάλματα Περιμένουν: Στο Ηρώδειο στις 27 Σεπτεμβρίου

Ποια η σχέση της σύγχρονης ζωής με την  αρχαιότητα; Αλλάζει ο ρυθμός του σύγχρονου ανθρώπου όταν βρίσκεται στα μνημεία και …