Γιαγκίνηδες full band - Live στο Κύτταρο: "Τα τραγούδια έχουν τους δρόμους τους..."

Γιαγκίνηδες full band – Live στο Κύτταρο: “Τα τραγούδια έχουν τους δρόμους τους…”

Οι ιστορίες του «Έμπορα», του «Σερκάν», του «Σάρακα», της «Καταφερτζούς», του «Κανάγια» και της «Πρέσβυρας» θα σταθούν δίπλα σ’ εκείνες …