Χάρης Θεοχάρης: «Κανένας δικαιούχος εκτός του προγράμματος Τουρισμός για όλους»

Τις θέσεις του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Κυβέρνησης για ορισμένα ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα της τρέχουσας περιόδου ανέπτυξε ο Υπουργός …