Το Ελεύθερο Ζευγάρι στο θερινό θέατρο Λαμπέτη για 15 παραστάσεις

Η θεότρελη διαδραστική κωμωδία του Γιώργη Κοντοπόδη, μετά από 5 χρόνια επιτυχίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη… για πρώτη φορά ΚΑΙ …