Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου: Μια πολυμεσική αφήγηση από 10 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου

Το “Ημερολόγιο ενός Σκύλου” της Violet Louise σε δωρεάν προβολή έως 31 Μαρτίου

Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου είναι μια oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη …

Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου: Μια πολυμεσική αφήγηση από 10 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου

Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου: Μια πολυμεσική αφήγηση από 10 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου

Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου είναι μια oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη …