ΦΥΛΟ-ΝΙΚΙΑ του Μαριβώ στην «Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου-Καλαμπόκη»

Πώς θα ήταν η στιγμή της δημιουργίας ; Ο Πρώτος Άντρας συναντάει την Πρώτη Γυναίκα.  Μόνοι σε έναν καινούργιο κόσμο. …