Κάλλιο: Το χωριό-φάντασμα της Φωκίδας που καλύφθηκε από το νερό!

Η Ελλάδα μας έχει τόσα μέρη που για τον πολύ κόσμο παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστα. Ένα από αυτά το ανακάλυψα …