Συνάντηση του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη με τον Υπουργό Τουρισμού του Σαν Μαρίνο  Federico Pedini Amati

Συνάντηση του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη με τον Υπουργό Τουρισμού του Σαν Μαρίνο Pedini Amati

Με θέμα την επανεκκίνηση του τουρισμού αλλά και τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, συναντήθηκε σήμερα …