Ο Χάρης Μπόσινας στην Καταπactή σε έναν κύκλο μαθημάτων για το πώς δομείται ένα θεατρικό έργο

Ο Χάρης Μπόσινας στην Καταπactή σε έναν κύκλο μαθημάτων για το πώς δομείται ένα θεατρικό έργο

Ο Χάρης Μπόσινας, χρησιμοποιώντας την μεγάλη πείρα του στη συγγραφή ιδιαίτερα επιτυχημένων θεατρικών έργων και τηλεοπτικών σεναρίων, παρουσιάζει στην Καταπactή …