Αυτό είναι το χωριό που ζουν οι απόγονοι των Αρχαίων Σπαρτιατών!

Τα ξένα μέσα αρκετά συχνά αφιερώνουν σελίδες ολόκληρες για τη χώρα μας που κατά τη γνώμη μου είναι η ωραιότερη …