Θέατρο «ΘΥΜΕΛΗ-ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ»: Το πρόγραμμα διαδικτυακών παραστάσεων

Θέατρο «ΘΥΜΕΛΗ-ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ»: Το πρόγραμμα των διαδικτυακών παραστάσεων

Με δεδομένες τις καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19 που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ήδη έχει στοιχίσει τη …