Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός Θεάτρου Σταθμός 2022

Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός Θεάτρου Σταθμός 2022

Tο Θέατρο Σταθμός, αφού ολοκλήρωσε χωρίς καμία αναβολή ή ματαίωση το πρόγραμμα των παραστάσεων του για την πρώτη θεατρική περίοδο της …