Ιερά Μονή Φιλοσόφου: Η «αρχόντισσα» του Φαραγγιού της Αρκαδίας

Ιερά Μονή Φιλοσόφου: Η «αρχόντισσα» του Φαραγγιού της Αρκαδίας

Η Μονή Φιλοσόφου βρίσκεται στην περιοχή «Μονοπόρη» του Λούσιου, 11 χλµ. περίπου νότια της Δηµητσάνας. Αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήµατα, …