Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη 10η ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Δικτύου Περιοχών Πολιτιστικής Δραστηριότητας

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 10η ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Δικτύου Περιοχών Πολιτιστικής Δραστηριότητας

‘‘Οι περιοχές πολιτιστικής δραστηριότητας (cultural districts) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελκυστικότητας μιας πόλης ως ταξιδιωτικού προορισμού’’, υπογράμμισε η …